Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
5,45 MW DC 5 859 MWh rocznie 2 547 gospodarstw domowych rocznie 104 286 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Olszyna PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Olszyna PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (w skrócie Olszyna PS) jest partnerską spółką celową z udziałem Gminy Olszyna i firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Najważniejszym zadaniem spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia zapotrzebowania Gminy Olszyna na zieloną energię.
Realizowane projekty:

Mikroinstalacje

5 dachowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 170 na dachach budynków prywatnych o łącznej mocy zainstalowanej 800 kW. Instalacje te wygenerują łącznie 860 MWh rocznie oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 przez Gminę.


Instalacje naziemne

Wieloetapowy projekt farmy fotowoltaicznej oraz małej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 4,65 MW DC. Po zakończeniu ich budowy, Gmina Olszyna stanie się wiodącą gminą w południowej Polsce pod kątem wytwarzania zielonej energii. Roczna produkcja energii elektrycznej równa będzie zapotrzebowaniu 2 173 gospodarstw domowych rocznie*, a redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 88 978 drzew rocznie. Dzięki inwestycji stworzone zostaną również nowe miejsca pracy.
O Gminie Olszyna

Gmina Olszyna jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie lubańskim, w województwie dolnośląskim. Siedzibą Gminy jest miasto Olszyna, które znajduje się około 9 kilometrów na południowy wschód od Lubania i 116 kilometrów na zachód od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię 47 kilometrów kwadratowych i liczy 6 625 ludności (dane z 2013 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.