Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
5,45 MW DC 5 859 MWh rocznie 2 547 gospodarstw domowych rocznie 104 286 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Olszyna PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Celem spółki Olszyna Polski Solar Energetyka Odnawialna sp. z o.o. (Olszyna PS) jest realizacja projektów budujących niezależność energetyczną Gminy Olszyna. Pierwszy krok w tym kierunku został osiągnięty - dzięki owocnej współpracy Gminy i Spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o. dokonano montażu mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej.
Realizowane projekty:

Mikroinstalacje

Spółka Olszyna PS była inicjatorem i koordynatorem pozyskania finansowania dla 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna. W efekcie prowadzonych działań gmina Olszyna uzyskała dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Instalacje naziemne

Wieloetapowy projekt farmy fotowoltaicznej oraz małej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 4,65 MW DC. Po zakończeniu ich budowy, Gmina Olszyna stanie się wiodącą gminą w południowej Polsce pod kątem wytwarzania zielonej energii. Roczna produkcja energii elektrycznej równa będzie zapotrzebowaniu 2 173 gospodarstw domowych rocznie*, a redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 88 978 drzew rocznie. Dzięki inwestycji stworzone zostaną również nowe miejsca pracy.
O Gminie Olszyna

Gmina Olszyna jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie lubańskim, w województwie dolnośląskim. Siedzibą Gminy jest miasto Olszyna, które znajduje się około 9 kilometrów na południowy wschód od Lubania i 116 kilometrów na zachód od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię 47 kilometrów kwadratowych i liczy 6 625 ludności (dane z 2013 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.